บริษัท เอ็กซ์ แอล พาวเวอร์ ซาวต์ XXL Powersound


สายสัญญาณ

  รหัสสินค้า YC - 028
  ราคา บาท
 รายละเอียด  


MODEL            : YC-028 (1M,3M,)

DESCRIPTION : สายสัญญาณTRS 3.5 มม.- RCA  ยาว 1 เมตร,ยาว 3 เมตร


OTHER PRODUCTS IN THE SAME CATEGORY:
  1 ...   


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
046419