บริษัท เอ็กซ์ แอล พาวเวอร์ ซาวต์ XXL Powersound


CR-12 U (อลูมิเนียม)

  รหัสสินค้า
  ราคา บาท
 รายละเอียด  


Code

Weight (N.W.)

Width x Hight x Depth

CR - 12 U

35.5 Kgs

54.5X95.2X61.1 cm


 


OTHER PRODUCTS IN THE SAME CATEGORY:
  1 ...   


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
046414